Each name is a cry for peace


Vlissingen is in Nederland een van de zwaarst getroffen steden, niet alleen bij incidentele acties maar gedurende alle oorlogsjaren. Velen verloren het leven bij bombardementen in de bezettingsjaren en bij de strijd om Walcheren met Vlissingen als brandpunt.

De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen wil het oorlogsverleden niet alleen in herinnering brengen als eerbetoon aan hen die vielen, maar vooral als waarschuwing voor het verloren gaan van vrede!

Daarom voert zij als motto:
'Elke naam is een schreeuw om vrede / Each name is a cry for peace'.

logo vlissingen

Organisatie

Bestuur

 

Jaap Ventevogel, voorzitter

Jaap Ventevogel (1943) was betrokken bij tal van verenigingen en organisaties in Vlissingen en daarbuiten. Van beroep  was hij Makelaar in Assurantiën en pensioenadviseur (1970-1982). Daarnaast  raadslid van Vlissingen, statenlid en gedeputeerde van Zeeland (1970-1991). Vervolgens adviseur en (interim) bestuurder (1991-2006). Betrokken omdat: "Ik wil voorkomen dat met het uitsterven van de echte bevrijders de gedachte post vat dat herdenken niet meer hoeft. En omdat de belangrijke rol die Vlissingen gedurende de hele oorlog heeft vervuld en het leed dat daarbij is geleden, langzaam maar zeker uit beeld dreigt te verdwijnen ”. 


drs. Marianne J.A. Reinders-Stijnman, secretaris

Marianne Reinders-Stijnman (1958) studeerde geschiedenis in Utrecht. Zij heeft diverse bestuurlijke functies gehad in organisaties en verenigingen. Daarnaast is zij 20 jaar raadslid geweest in Vlissingen. Zij startte haar loopbaan in 1984 bij de PZC, maakte de overstap naar public relations en werkt sinds 1991 bij Emergis en zijn rechtsvoorganger PZZ. Momenteel in de functie van manager sociaal domein en forensische zorg. "Betrokken om te beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend is; om te gedenken; om stil te staan bij het onbeschrijfelijke leed van ouders die hun kind verloren; om broers die sneuvelden; om dochters die de dood vonden tijdens de bombardementen; om de verwoestingen van de stad en om de herinnering aan het leed van de oorlogsjaren in Vlissingen levend te houden."


Maarten Janssens MAC, penningmeester

Is financieel directeur van Trainingscentrum Vlissingen en voorzitter van de centrale examencommissie van de HZ University of Applied Sciences en Statenlid. Woont sinds 2008 met zijn gezin in Vlissingen, en voelt zich betrokken bij Zeeland en in het bijzonder Vlissingen wat zich uit in het vervullen van verscheidene bestuurs- en toezichtsfuncties. 
Betrokken omdat: "Zeker ook in deze tijd is vrede en respect hebben voor elkaar belangrijk, en iets wat we willen doorgeven. Daarbij is kennis van de geschiedenis onontbeerlijk. Alleen door te leren van fouten die we als maatschappij in het verleden hebben gemaakt kunnen we onze kinderen helpen vrede te behouden. Omdat Vlissingen gedurende WOII een belangrijke rol speelde is de herdenking een belangrijke kapstok om dat mogelijk te maken."


Ineke Herbers-Schoenmakers

Mr. Ineke Herbers (1945) was actief in opleidingen voor volwassenen in Zeeland en was adviseur van ondernemingsraden. Geschiedenis is haar hobby. Ze schreef een tweetal boeken over Vlissingen, waarin de oorlog een belangrijke rol speelt. Betrokken omdat: “Vlissingen en zijn geschiedenis liggen me na aan het hart, waarschijnlijk doordat me er vanaf mijn prille jeugd veel over is verteld. Ik werd er voortdurend van doordrongen hoe diep oorlog ingrijpt. Door de herinnering eraan levend te houden hoop ik enigszins bij te dragen aan voorkoming ervan.”


Epjan Kwast

Epjan: "Oorlogsjaren zijn belangrijk om door te geven, zodat je weet wat er in je omgeving is gebeurd. Ik ben Epjan Kwast en wil dit graag aan jongeren vertellen en hen betrekken bij dit gebeuren.
Daarom kom ik op scholen om met leerlingen dit te bespreken en hen als ze dat willen,  betrekken bij de herdenking bij Uncle Beach.
Ze maken dan een gedicht of helpen mee om de kransen aan te reiken.
Op deze manier voelen ze nog meer wat er zich bij de bevrijding van
Vlissingen heeft afgespeeld. Jan Koopman


Geboren in Den Haag (1953), (Zeeuwse ouders), opgegroeid in Hilversum en in 1977 in Zeeland komen wonen.
Ik was lange tijd werkzaam als projectleider binnen de hulpverlening en het speciaal onderwijs.
Daarnaast ben ik actief als ( pop) muzikant en van heb ik daaruit verschillende advies- en bestuursfuncties gehad bij culturele organisaties.
Ik ben een aantal jaren lid geweest van de gemeenteraad van Vlissingen voor de PvdA.

In mijn familie was de oorlog was altijd aanwezig.
Dwangarbeid, verzet, blijvende invaliditeit en omkomen door het geweld; het was er allemaal, op de achtergrond, maar zichtbaar of voelbaar.
Ervaringen en verhalen die ze het liefst zouden vergeten; maar dat werden ze niet, ze sijpelden door in mijn opvoeding en deden mij beseffen dat hun keuzes en daden, hoe klein ook in dat grote geheel van de Tweede Wereldoorlog, van belang zijn geweest voor de vrijheid en mogelijkheden in mijn leven.
Dat gevoel van respect vind ik terug bij de doelstellingen van deze stichting en zet me daar dan ook graag voor in.

AMBASSADEURS

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen

"Vlissingen heeft in haar geschiedenis veel oorlog en geweld moeten doorstaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft waarschijnlijk geen enkele stad in Nederland meer geleden dan Vlissingen. Overal in de stad zijn de littekens te zien. Zo staan overal nog bunkers, is het oude historische centrum gedurende de oorlog zwaar beschadigd en is het Nollebos door de inundatie veranderd in een krekenlandschap. Deze verwoestende periode mag nooit vergeten worden, maar moet keer op keer verteld worden. De Tweede Wereldoorlog is namelijk een onlosmakelijk deel van wat Vlissingen nu is". 

Willemien van Montfrans
Oud-voorzitter Nationaal Comite Herdenking 4 en 5 mei. Oud burgemeester van Veere en Katwijk.

"Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrede al evenmin. Onze kinderen en kleinkinderen moeten we vertellen over wat er in het verleden is gebeurd in hun land, in hun stad. Zij zijn de toekomst. Jaren in de vuurlinie, de vernieling en verwoesting, de wetteloosheid, alles hoort daarbij. En dan tenslotte de oorlog om de Schelde. En de bevrijding. Onze bevrijding was alleen mogelijk door dat onbekenden uit andere landen de verschrikkelijke strijd zijn aangegaan. Dat heeft ook velen van hen het leven gekost. Dat verleden, met de wederopbouw daarna, is onverbrekelijk verbonden met de vitale stad van vandaag."

 

Ir R.J. Gomperts

"George Santayana zei in 1905: Hij die zich het verleden niet herinnert is gedoemd om die te herhalen.
Dit geldt ook voor de geschiedenis van het oorlogsverleden van Vlissingen.
Door de gebeurtenissen in Vlissingen tijdens de oorlog te blijven herdenken wordt het leed dat in die tijd is geleden levendig gehouden en is de kans dat dit opnieuw geschied kleiner dan wanneer wij dit helemaal vergeten.
Er is in die tijd veel leed geschied, de stad is zwaar gebombardeerd, velen moesten worden geëvacueerd, de Joodse bewoners zijn allen afgevoerd naar vernietigingskampen en al hun bezittingen zijn hun afgepakt.
Op 22 maart 2016 is er op de Groene Boulevard bij de Oranje Molen, éénenzeventig jaar na het einde van de oorlog alsnog een monument met de namen van de weggevoerden opgericht, zodat ze niet in de vergetelheid raken.
Zo moet er aan alle belangrijke gebeurtenissen uit de oorlogstijd aandacht worden besteed en daarin kan de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen een belangrijke rol spelen, reden waarom ik hun activiteiten van harte steun".

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 3, lid 5, van de statuten.

De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door de volgende werkgroepen: 

De werkgroep Historische Documentatie:
Léon Dewitte (voorzitter)
Jo de Ridder
Truus Ventevogel
Hans Sakkers
Niek Peters
Ineke Herbers
Adviseur: Ad Tramper gemeente –archivaris (schuift aan op grond van de agenda)

De website-werkgroep
Ineke Herbers
Marianne Stijnman
Jaap Ventevogel
Jo de Ridder
Kees de Rijke

Werkgroep Herdenking Bevrijding Vlissingen
Epjan Kwast
Jo de Ridder
Pieter Ventevogel

Werkgroep Educatie
Epjan Kwast
Jo de Ridder
Ineke Herbers
Michelle Roose

Financiers en sponsors

De activiteiten van de stichting Oorlogsjaren in Vlissingen kunnen slechts uitgevoerd worden door maatschappelijk betrokken burgers als bestuurder of vrijwilliger en met financiële steun van:
• fondsen en maatschappelijke instellingen
• sponsoring
• donaties
• subsidies van overheden voor specifieke doelen

U kunt ons werk steunen door:

• Sponsoring van uw bedrijf
• Steunpilaar
• Donateur

Per 3 augustus 2016, dus met terugwerkende kracht, is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze erkenning kunt u uw bijdrage in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

              ANBI logo
Bij de start ontvingen wij een bijdrage van het Hurgronje Fonds.
 
                           Hurgronjefonds


Notaris Herwigh te Vlissingen, die de oprichtingsakte verzorgde, is de eerste sponsor.
Notaris Herwig

Wie volgt?!

Wie volgt?!

 

Ter info:

 

 

Contact

stichting Oorlogsjaren in Vlissingen

 

Secretariaat
drs. M.J.A.Reinders-Stijnman

Adres
Suze Groeneweglaan 34, 4385 KC Vlissingen
e: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Handelsregister: 66593344 KvK
bank: Rabo NL23RABO0311545793