Each name is a cry for peace


Vlissingen is in Nederland een van de zwaarst getroffen steden, niet alleen bij incidentele acties maar gedurende alle oorlogsjaren. Velen verloren het leven bij bombardementen in de bezettingsjaren en bij de strijd om Walcheren met Vlissingen als brandpunt.

De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen wil het oorlogsverleden niet alleen in herinnering brengen als eerbetoon aan hen die vielen, maar vooral als waarschuwing voor het verloren gaan van vrede!

Daarom voert zij als motto:
'Elke naam is een schreeuw om vrede / Each name is a cry for peace'.

logo vlissingen

Bevrijding

Het belang van de internationale rol van Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog – Hans Sakkers

"Winston Churchill voorkomt ramp in Vlissingen"


Het belang van de internationale rol van Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog, nationaal nauwelijks onderkend, evenmin als wat zijn bewoners ervoor hebben moeten doorstaan.

Vlissingen toont zijn internationale belang uit benamingen als: Flushing, Flessingue en mogelijk gaan er nog meer namen over de wereld om deze havenstad aan de zuidzijde van Walcheren aan te duiden.

Walcheren is gelegen aan de monding van de Westerschelde en er is geen plek in Nederland waar zoveel vestingwerken uit de verschillende perioden van de geschiedenis zijn terug te vinden. Er is vaak gevochten en veel vernield.

De haven van Vlissingen vormde echter nooit het doel van een militaire operatie. Haar strategisch belang is die van sleutel tot de vaarweg naar Antwerpen, de rode draad in de internationale geschiedenis van Vlissingen. Want dat speelt al eeuwen lang als wereldhaven een belangrijke rol speelt in de internationale geschiedenis.

Nationaal is nooit onderkend dat Vlissingen het daardoor in tijden van oorlog vaak zwaar te verduren krijgt. Maar acties in de Tachtigjarige Oorlog, de Franse inlijving jaren vóór die van de rest van Nederland ten noorden van de Schelde, het Engelse beleg van 1809 en de daarop genomen maatregelen van Napoleon, laten zien dat het belang van die ligging door niet-Nederlanders wel steeds werd onderkend. Ook gedurende de Tweede Wereldoorlog bleek dit

Lees meer: Het belang van de internationale rol van Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog – Hans Sakkers

Dokter Jens

Behalve militaire verslagen over de bevrijding streeft de redactie van deze site er naar vooral ook verhalen te plaatsen van burgers en andere betrokkenen. Onderstaand een korte impressie van de indertijd bekende dokter Jens ingeleid door voormalig huisarts en verzamelaar en publicist Ad van Dijk.

Artikel Dr Jens

Gesneuvelde militairen en omgekomen burgers

In onderstaande documenten vindt u de namen van de gesneuvelde militairen en de omgekomen burgers tijdens de bevrijding van Vlissingen in november 1944.
Burger slachtoffers
Gesneuvelde militairen

DSC 0018

DSC 0020

DSC 0022

DSC 0024

De Slag om de Schelde

"Wanneer je aan een willekeurige Nederlander vraagt of hij de Slag om de Schelde uit de Tweede Wereldoorlog kent, antwoordt hij meestal ontkennend. De mislukte Slag bij Arnhem (Operatie Market Garden) kent bijna iedereen. Maar de geslaagde – en voor het winnen van de oorlog in West-Europa onmisbare – Slag om de Schelde, kent bijna niemand. Terwijl het in WO II de heftigste veldslag op ons grondgebied was. "

Lees verder in deze download van het volledige artikel van de hand van Carla Rus: Volledig artikel

Dit artikel verscheen eerder in het oktobernummer 2017 van Maandblad Terugblik van de Documentatiegroep ‘40 ‘45. Zie: Http://www.documentatiegroep40-45.nl

Krant

Terwijl op Walcheren al maanden geen krant of nieuwsbode kon verschijnen, ontdekten we onlangs dat dit in Bergen op Zoom tijdens de Slag om de Schelde kennelijk wel mogelijk was. Dit nieuwsmedium meldt waar in de wereld overal gevochten werd, om te beginnen met Vlissingen. 

De Avondster 3 november 1944

Bron: Privé Archief B. Ten Haaf te Goes.


Verslagen van de commandant

In de vele boeken en studies die over de Slag om de Schelde zijn verschenen word verwezen naar meerdere documenten. Onderstaand een aantal verslagen uit de eerste hand: de commandant te velde. 

Current reports from overseas
Aanval op Brittania
Strijd om Walcheren

The dunes of Walcheren

Kaartje bevrijding Walcheren.jpg