Each name is a cry for peace


Vlissingen is in Nederland een van de zwaarst getroffen steden, niet alleen bij incidentele acties maar gedurende alle oorlogsjaren. Velen verloren het leven bij bombardementen in de bezettingsjaren en bij de strijd om Walcheren met Vlissingen als brandpunt.

De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen wil het oorlogsverleden niet alleen in herinnering brengen als eerbetoon aan hen die vielen, maar vooral als waarschuwing voor het verloren gaan van vrede!

Daarom voert zij als motto:
'Elke naam is een schreeuw om vrede / Each name is a cry for peace'.

logo vlissingen

De bevrijding van Walcheren, een scriptie van L.J. Broeksma

De verliezen, geleden bij het vrijmaken van de Schelde monding aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn zwaar geweest: 703 officieren en 12170 militairen van andere rang verloren het leven of werden gewond. Alleen al het Canadese leger verloor 355 officieren en 6012 anderen. De doden liggen begraven op de Canadese begraafplaats bij Bergen op Zoom.
De Commandotroepen verloren tussen 1 en 8 november 103 doden en 325 gewonden, terwijl 68 commando's werden vermist. Van het ondersteuningseskader van de Royal Navy, ruim 1000 man sterk, verloren er bij Westkapelle 172 het leven of werden vermist en werden er 286 gewond.
In totaal werden 41043 Duitsers gevangen genomen, waarvan ruim 8000 op Walcheren. Het aantal Duitse doden en gewonden op Walcheren werd geschat op ruim 700. Deze laatste gegevens zijn ontleend aan het boek "Worsteling om Walcheren".
4 november 1944 begon de marine de Schelde mijnenvrij te maken en 28 november arriveerde het eerste bevoorradingsconvooi in Antwerpen. De bevoorrading van het geallieerde leger kon op volle kracht beginnen. Het Duitse Ardennenoffensief en de aanvallen op de haven van Antwerpen met honderden V-1 raketten konden hierin geen verandering meer brengen.
In verschillende Engelse vakbladen valt te lezen dat de landing op Walcheren en de daarop volgende gevechten door de geallieerden als zwaarder werden ervaren dan de landing en de daarop volgende gevechten in Normandiƫ.
Reeds in november 1944 werd op Walcheren de "Dienst Droogmaking Walcheren" opgericht en ging men aan het werk om de gaten in de dijken te dichten.
En zo worstelde men voor de zoveelste keer op Walcheren en kwam weer boven:

LUCTOR ET EMERGO.


De volledige scriptie kunt u hier downloaden. Het is een groot bestand (15 MB), dus het downloaden kan even duren.