Each name is a cry for peace


Vlissingen is in Nederland een van de zwaarst getroffen steden, niet alleen bij incidentele acties maar gedurende alle oorlogsjaren. Velen verloren het leven bij bombardementen in de bezettingsjaren en bij de strijd om Walcheren met Vlissingen als brandpunt.

De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen wil het oorlogsverleden niet alleen in herinnering brengen als eerbetoon aan hen die vielen, maar vooral als waarschuwing voor het verloren gaan van vrede!

Daarom voert zij als motto:
'Elke naam is een schreeuw om vrede / Each name is a cry for peace'.

logo vlissingen

Programma 29 oktober 2016

 • toespraak burgemeester van Vlissingen, de heer B. van den Tillaar;
 • toespraak door de wnd. Commissaris van de Koning in Zeeland, de Gedeputeerde  J. de Bat;
 • Act of Remembrance “The Exhortation”  bij voorkeur voorgedragen door een veteraan;
 • een tweetal gedichten, Engels en Nederlands voorgedragen door Isis van Huizen;
 • signaal “Geef acht en eregroet”
 • signaal “Taptoe”
 • één minuut stilte
 • spelen van de volksliederen: Canada  (O Canada), Frankrijk (La Marseillaise), Gr.Brittannië (God save the Queen) en Nederland (Wilhelmus)
 • voorlezen van de namen van de gesneuvelde militairen door leerlingen van scholengemeenschap Scheldemond
 • kranslegging (volgorde komt nog)
 • voorlezen van de namen van de omgekomen burgers van  Vlissingen tijdens de bevrijding van 1 – 4 november 1944 door leerlingen van SG Scheldemond
 • een zelfgemaakt gedicht, gemaakt en voorgedragen door leerlingen van CSW Bestevaer
 • Lament gespeeld door een piper van Inter Scaldis Pipes and Drums
 • Tweede  zelfgemaakt gedicht, gemaakt en voorgedragen door leerlingen van CSW Bestevaer

uitnodiging voor rondgang langs de monumenten

Mogelijkheid tot bezichtigen oude legervoertuigen, molen en de bunker.

Rondleiding strijdroute met gids.        (onder voorbehoud)

± 14.15 uur vertrek oude legervoertuigen voor route door binnenstad