Each name is a cry for peace


Vlissingen is in Nederland een van de zwaarst getroffen steden, niet alleen bij incidentele acties maar gedurende alle oorlogsjaren. Velen verloren het leven bij bombardementen in de bezettingsjaren en bij de strijd om Walcheren met Vlissingen als brandpunt.

De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen wil het oorlogsverleden niet alleen in herinnering brengen als eerbetoon aan hen die vielen, maar vooral als waarschuwing voor het verloren gaan van vrede!

Daarom voert zij als motto:
'Elke naam is een schreeuw om vrede / Each name is a cry for peace'.

logo vlissingen

Actueel

Dishoek krijgt monument Slag om Schelde

PZC-editie Walcheren, 7 sept.2018, sectie Zeeland, bladz.7

Monument Dishoek

Steunbetuiging oud-raadsleden/bestuurders

Wij willen de geschiedenis en kennis over Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog blijvend in herinnering houden, ook voor toekomstige generaties. Daarom steunen wij de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen. Zo willen wij mede bijdragen om nieuwe oorlogen helpen te voorkomen.

Jaap Koppejan    Caroline Stuurwold klein        20180204 09 Lou Waterman
Jaap Koppejan    Caroline Stuurwold-Vermeer        Lou Waterman
Tom Aalfs klein  Niek Peters klein  
Leny Poppe de Looff klein
Tom Aalfs                           Niek Peters               Leny Poppe-de Looff
Wim Hirdes    Conny Seijbel2     cock kapaan
Wim Hirdes                       Conny Seijbel                Cock Kapaan
Jaap van der Doef
Jaap van der Doef

Lezing Colonel Tim Young op 26 oktober 2018

Colonel Young
Op vrijdagavond 26 oktober zal de Defensie Attaché van de Canadese Ambassade in Nederland Colonel Tim Young een lezing houden over de Slag om de Schelde.
Na de geslaagde lezing van Hans Sakkers vorig jaar organisieert de stichting Oorlogsjaren in Vlissingen  ook dit jaar een lezing op het bevrijdingsthema. De keuze voor een Canadese visie op de Slag om de Schelde behoeft enige toelichting. Bij onze herdenkingen staan we traditioneel stil bij de strijd die door de Engelse en Schotse militairen in Vlissingen is geleverd. Zij vormden verreweg het grootste aantal militairen van de Geallieerde Strijdkrachten. Dat er ook Franse, Belgische (en bij de landing op Westkapelle)  Noorse troepen meevochten is algemeen bekend. De verovering van Walcheren was echter een onderdeel van de Slag om de Schelde die onder Canadees opperbevel stond. De Canadezen hebben zwaar gevochten om grote delen van Zeeland te veroveren en leden daarbij zware verliezen in Woensdrecht, de Kreekrakdam en de Sloedam. Het Britse slagschip de Warspite beschoot o.a. het Duitse hoofdkwartier in Hotel Britannia in Vlissingen met zijn zware kanonnen. Daarom vinden wij het een goede gedachte om ook de Canadezen meer bij onze activiteiten te betrekken en in een lezing hun visie op de strijd te horen.

De lezing is in het Engels en Nederlands en zal met veel kaarten en fotomateriaal ondersteund worden.
De locatie is: theaterzaal van het woonzorgcentrum Scheldehof, Peperdijk 263 te Vlissingen; tijd: vrijdag 26 oktober a.s., 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. U kunt zich gratis aanmelden via een e-mail naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Biografie colonel Tim Young (Nederlands).
Biographie colonel Tim Young (English). Patrick Churchill (94), bevrijder van Vlissingen, overleden

Het overlijden van Patrick Churchill, de laatste veteraan van Vlissingen Tweede Wereldoorlog, kwam niet onverwacht maar veroorzaakte toch een schok. De laatste van onze bevrijders is niet meer.

Patrick Churchill had het geluk  de strijd te overleven maar is zijn gevallen kameraden nimmer vergeten.

Churchill bezocht regelmatig de herdenkingen in Vlissingen om zijn gevallen kameraden een groet te brengen. In 2015 en 2016 werd hij begeleid door Jochem Schmetz die persoonlijk contact met hem onderhield. In 2016 was ook zijn vrouw bij de herdenking op Uncle Beach. Met krachtige stem sprak hij de herdenkingstekst uit. Een held die op ons netvlies gebeiteld staat.

Met het overlijden van de laatste bevrijder komt de noodzaak tot herdenken niet automatisch tot een einde. Lang werd gedacht dat dit zou gebeuren. Maar stilstaan bij de gevallenen heeft ook een functie om stil te staan bij de gevolgen die oorlog met zich meebrengt.

Het is een plicht ten opzichte van nieuwe generaties om  deze op indirecte wijze te confronteren met de offers die gebracht zijn door onze bevrijders en de burgerslachtoffers die hun leven lieten. Zij waren slachtoffers van een oorlog die veroorzaakt werd door racisme en waar democratische waarden plaats moesten maken voor populisme en zogenaamde sterke leiders. Die les mogen we niet vergeten.


verzetsmanChurchilloverleden

Lees hier het PZC-artikel van 29 juni 2018

Literatuur

Over Vlissingen in de oorlogsjaren is veel geschreven. De werkgroep Documentatie heeft een lijst opgesteld met vele titels. Deze zijn alfabetisch op naam van deschrijver opgesomd. Aanvullingen zijn welkom!
De lijst vindt u bij menu-item Monumentenroute.
 

Concert Marinierskapel - zaterdag 10 maart 2018

Beste lezer, 
Op 10 maart 2018 vond een concert plaats door de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen. 
De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen uit Vlissingen heeft al jaren een uitstekende relatie met de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Meerdere malen is een concert voor de kapel georganiseerd, dit jaar op zaterdag 10 maart as. in de Sint Jacobskerk.
Ons Genoegen spant zich vaker in voor charitatieve instanties en een relatie met het defensie-orkest en de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen (SOV) was snel gelegd. De netto-opbrengst van het concert komt ten goede aan deze Stichting, die geen subsidie krijgt en geen financiële middelen heeft, anders dan incidentele bijdragen van begunstigers.
Vlissingen is in Nederland één van de zwaarst getroffen steden, niet alleen bij incidentele acties maar gedurende alle oorlogsjaren. De Stichting wil het oorlogsverleden in herinnering brengen als eerbetoon aan hen die vielen en als waarschuwing voor het verloren gaan van vrede. 
Naast de diverse activiteiten van de SOV heeft deze Stichting de ambitie een belangrijk aandeel te willen hebben in de voorbereiding en het realiseren van de herdenking van de Slag om de Schelde, in 2019 75 jaar geleden. Dit is ongetwijfeld één van de grootste en zwaarste militaire operaties geweest van de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat in 2019 deze Slag de aandacht krijgt die het verdient. 
Vanaf 20.00 uur bracht de kapel in de Sint Jacobskerk in Vlissingen onder leiding van de Zweedse gastdirigent Per-Otto Johansson een gevarieerd programma, met o.a. muziek van Richard Strauss en Leonard Bernstein. In samenwerking met de Stichting Classic Young Masters (www.classicyoungmasters.nl) werd een getalenteerde (internationale) student uitgenodigd te soleren. 
Een nieuw element is de mogelijkheid die de kapel biedt om één of meerdere stukken te spelen die amateur muziekkorpsen wel aan hun repertoire zouden willen toevoegen maar wat vaak niet mogelijk is, onder andere in verband met het niveau van het korps of de bezetting van de partijen. Daarvoor wordt een enquête gehouden onder alle Zeeuwse muziekkorpsen.

OPROEP

De webredactie zoekt iemand die mee wil werken. In eerste instantie gaat het om het maken van (korte) verslagen van onze activiteiten. Als je daar belangstelling voor hebt kun je ook artikelen schrijven en interviews afnemen.
Reacties graag aan : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Foto's bevrijdingsherdenking 27 oktober 2017


Bij Uncle Beach

Uncle Beach foto Robin Hardeman
Foto: Robin Hardeman
DSC 0656
DSC 0670

DSC 0689
DSC 0731

DSC 0734  

DSC 0760Foto's: Niek Peters


Bij het Koopvaardij-monument

DSC 0519   DSC 0550
DSC 0606


In gesprek met iemand die de bevrijders van Walcheren al jaren steunt in hun herdenking: Léon DeWitte

De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen zet een jarenlange traditie voort van herdenken en eren. Dat gebeurt op veel plaatsen in Nederland en bij onze buurlanden. Elk op zijn eigen wijze. Op Walcheren en de rest van Zeeland is de man van het eerste uur, Leon Dewitte, het gezicht van de bevrijdingsherdenkingen. Ineke Herbers sprak met hem en tekende het onderstaande op.

Léon Dewitte, geboren in Terneuzen in 1942, is de zoon van een Vlaamse vader en een Zeeuws-Vlaamse moeder (uit Zaamslag). De een katholiek, de ander protestant, en daardoor zeer tolerant tegenover godsdiensten in het algemeen, maar fundamentalisten niet serieus nemend.

Lees meer: In gesprek met iemand die de bevrijders van Walcheren al jaren steunt in hun herdenking: Léon...

De bevrijdingsherdenking 2018 vindt plaats op 27 oktober.

Half september 1944 begon de Slag om de Schelde. De eerste geallieerden troepenHalf september 1944 begon de Slag om de Schelde. De eerste geallieerden troepenkwamen in West Zeeuws Vlaanderen de Nederlandse grens over. Het doel was niet zozeer de Zeeuwse bevolking van de Duitse bezetters te bevrijden maar om de haven vanAntwerpen in handen te krijgen. Omdat de bereikbaarheid daarvan onmogelijk waszolang de Duitsers Walcheren beheerste moest Walcheren veroverd worden. Dat werdeen van de zwaarste militaire operaties aan het Westelijk front in de TweedeWereldoorlog. Met alle gevolgen van dien voor de inwoners en het land.Elk jaar word daar door de bevolking bij stil gestaan en wordt de bevrijding herdacht engevierd. Dit jaar op 27 oktober op ‘ Uncle Beach’ bij de Oranjemolen.

Activiteiten


Bij de oprichting van de stichting Oorlogsjaren in Vlissingen worden de volgende activiteiten uitgevoerd of in voorbereiding:

• Herdenking Bevrijding Vlissingen
Het Comité Bevrijding Vlissingen is in 1958 opgericht op initiatief van de gemeenteraad en werd door burgemeester mr. B. Kolff geïnstalleerd. Het bestond bij de oprichting uit een aantal burgers van Vlissingen en enkele ambtenaren van de gemeente. In 1982 traden Leon Dewitte en Hans Koeman toe tot het Comité waar zij ook thans deel van uit maken. Voor de verdere samenstelling zie ‘Organisatie’ .

De herdenking wordt jaarlijks gehouden op de zaterdag die het dichtst ligt bij de Bevrijdingsdag 3 november. In 2016 was dit 29 oktober.

 

• Oorlogsmonumenten
Het beschrijven van alle Oorlogsmonumenten die ter herinnering aan de oorlog in Vlissingen zijn opgericht en in stand worden gehouden.

De gegevens van alle monumenten worden verzameld

• Plaquette met namen van gesneuvelden

De stichting streeft naar het plaatsen van een plaquette met de namen van alle gesneuvelden bij de herdenkingslocatie Uncle Beach.

Een project voorstel wordt geschreven en begin 2017 hopen we de eerste stappen, een verkenning van het ontwerp en de kosten, te kunnen vaststellen.

• Educatie

Het is van het grootste belang dat ook jongere generaties leren wat zich in Vlissingen in 1940-1945 heeft afgespeeld en wat de gruwel is die oorlog met zich meebrengt. Leerlingen van het middelbaar onderwijs worden betrokken bij de bevrijdingsherdenking en in overleg met het onderwijs wordt een leskist samengesteld.

• Website

Deze website gaat dienen als drager van informatie over de oorlogsgeschiedenis van Vlissingen in de breedste zin van het woord. Middels een link wordt verwezen naar het Stedelijk Archief van Vlissingen en andere relevante archieven en instellingen.
In ieder geval komen aan de orde:
• Informatie over militaire organisaties die bij de bevrijding waren betrokken
• Informatie over verzetsgroepen en verzetsstrijders
• Publicaties

• Liberation Route

Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan een ‘ketting’ van plaatsen en regio’s die op de Weg naar Bevrijding lagen. Daarmee wordt bedoeld de route die de geallieerden vanuit Normandië naar Berlijn hebben afgelegd. Op deze locaties kunnen informatiepalen worden geplaatst.

Oorlog herdenken = Oorlog voorkomen

Ruim 70 jaar na het einde van Wereldoorlog II leven we in een wereld die nog steeds bol staat van spanningen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt niet te stoppen en de regio lijkt wel een kruitvat dat ook ons veilig geachte Europa en Nederland zal raken als het tot ontploffing komt. Het terrorisme uit die omgeving blijft onschuldige slachtoffers bij onze buurlanden maken. Nog dichterbij woedt de oorlog in Oost-Oekraïne en ook de spanningen met Rusland zijn weer terug.

Hebben de generaties van na de oorlog dan niets geleerd? Zijn zij de oorlogsellende in eigen huis en omgeving dan al weer vergeten? De gruwelijkste ervaring die mensen kunnen meemaken is oorlog. Dat lees je in boeken en hoor je uit overlevering. Van mensen dichtbij en veraf. Families die jaren van spanning en ellende hebben meegemaakt. Soms met verlies van mensen uit de directe omgeving. Of herinneringen aan bombardementen waarvoor de schuilkelder werd opgezocht. Of zoals in Vlissingen een alles verwoestende strijd die bijna geen huis heel liet. Die de bewoners verjoeg van huis en haard.

Aan al dit soort ellende wil je niet denken. De oorlogsjaren in Vlissingen waren lang en heftig en werden slechts met het verlies van vele levens beëindigd.

Dat is al weer meer dan70 jaar geleden en toch is terugdenken aan die tijd niet alleen noodzakelijk uit respect voor hen die zware offers brachten. Herdenken is ook nadenken over de vraag: Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat ontwikkelde en beschaafde mensen elkaar naar het leven stonden? En, vooral, nadenken over de vraag wat kunnen we doen om herhaling te voorkomen? Stilstaan bij wat er gebeurd is en tegelijkertijd in actie komen voor een permanente vrede kan alleen als de geschiedenis bekend is. De geschiedenis van het land en het continent, maar ook die van je familie, je buurt, je stad en de omgeving.

De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen wil zich de komende jaren inspannen om de oorlogsgeschiedenis van Vlissingen, als een van de meest getroffen steden van Nederland, duidelijk neer te zetten. Door te herdenken, door het bestaande en nieuwe documentatiemateriaal te registreren en het verhaal van de oorlogsjaren in Vlissingen te vertellen.

Concert Marinierskapel 10 maart 2018

Beste lezer, 

Op 10 maart vindt een concert plaats door de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen. De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen uit Vlissingen heeft al jaren een uitstekende relatie met de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Meerdere malen is een concert voor de kapel georganiseerd, dit jaar op zaterdag 10 maart as. in de Sint Jacobskerk. Ons Genoegen spant zich vaker in voor charitatieve instanties en een relatie met het defensie-orkest en de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen (SOV) was snel gelegd. De netto-opbrengst van het concert komt ten goede aan deze Stichting, die geen subsidie krijgt en geen financiële middelen heeft, anders dan incidentele bijdragen van begunstigers.

Vlissingen is in Nederland één van de zwaarst getroffen steden, niet alleen bij incidentele acties maar gedurende alle oorlogsjaren. De Stichting wil het oorlogsverleden in herinnering brengen als eerbetoon aan hen die vielen en als waarschuwing voor het verloren gaan van vrede. Naast de diverse activiteiten van de SOV heeft deze Stichting de ambitie een belangrijk aandeel te willen hebben in de voorbereiding en het realiseren van de herdenking van de Slag om de Schelde, in 2019 75 jaar geleden. Dit is ongetwijfeld één van de grootste en zwaarste militaire operaties geweest van de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat in 2019 deze Slag de aandacht krijgt die het verdient.

Vanaf 20.00 uur brengt de kapel in de Sint Jacobskerk in Vlissingen onder leiding van de Zweedse gastdirigent Per-Otto Johansson een gevarieerd programma, met o.a. muziek van Richard Strauss en Leonard Bernstein. In samenwerking met de Stichting Classic Young Masters (www.classicyoungmasters.nl) wordt een getalenteerde (internationale) student uitgenodigd te soleren. Een nieuw element is de mogelijkheid die de kapel biedt om één of meerdere stukken te spelen die amateur muziekkorpsen wel aan hun repertoire zouden willen toevoegen maar wat vaak niet mogelijk is, onder andere in verband met het niveau van het korps of de bezetting van de partijen. Daarvoor wordt een enquête gehouden onder alle Zeeuwse muziekkorpsen.

Kaarten kosten in de voorverkoop € 12,50 per stuk en kun je bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Sint Jacobskerk is op zaterdag 10 maart 2018 vanaf 19.15 uur geopend voor publiek.

Kaarten aan de zaal kosten € 15,00 per stuk.